Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nelerdir ?

Özel nitelikli kişisel veri kapsamına neler girmektedir. Hangi kişisel veriler özel nitelikli kişisel veriler değildir. ? Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları nasıl olmalıdır ? Konu ile ilgili bilgi vermeden önce; kişisel veri nedir ? ve kişisel verilerin işlenmesi ne demektir ? Bunların kısaca tanımını yapalım.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenme şartlarını 6. maddede hüküm altına almıştır.

Özel Nitelikli Kişisel Verileri kapsamına hangi kişisel veriler girmektedir ? Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları nasıl olmalıdır ? Konu ile ilgili bilgi vermeden önce kişisel Veri nedir Ve kişisel verilerin işlenmesi ne demektir Hunların kısaca tanımını yapalım.

KVKK 3. maddesinde kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçekçi ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır.

KVKK 3 maddesine göre kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi kaydedilmesi depolanması muhafaza edilmesi değiştirilmesi yeniden düzenlenmesi açıklanması aktarılması yarılması elde edilebilir hale getirilmesi adlandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi eylem üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Bu tanımlardan sonra özel nitelikli kişisel verilerle ilgili şunları ifade edebiliriz.

KVKK madde 6 ya göre özel nitelikli kişisel veriler sınırlı sayıda sayılmıştır.

Özel nitelikli kişisel veriler:

Kişilerin;

 1. Irkı,
 2. Etnik kökeni,
 3. Siyasi düşüncesi,
 4. Felsefi inancı,
 5. Dini veya diğer inançları,
 6. Kılık ve kıyafeti,
 7. Dernek vakıf ya da sendika üyeliği,
 8. Sağlığı,
 9. Cinsel hayatı,
 10. Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile ilgili verileri ile
 11. Biyometrik ve
 12. Genetik serileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili bazı yükümlülükler getirmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ilgili kişiden açık rızasının alınması şarttır. Buna göre yukarıda sayılan özel nitelikli kişisel veriler kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Yine özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen önlemlerin alınması zorundadır. Bunlar bilgi güvenliği ile ilgili olabileceği gibi kişisel verilerin kaybolması veya ele geçirilmesi tehlikesine karşı alınacak tedbirler ile ilgili de olabilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin kişinin açık rızası olmadan işlenmesi mümkün müdür ?

KVKK, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgli istisna getirmiştir. Buna göre; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler kanunda bu konuda açık bir hüküm bulunması halinde kişini açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili kanunun uyulması zorunlu hükümler getirmesinin sebebi nedir ?

Özel nitelikli kişisel veriler kişinin anayasal hakkı olan özel hayatın gizliliği kapsamında korunması gereken en önemli kişisel verileridir. Hukuk Devleti'nde bireyin can güvenliğinin korunmasından sorumlu olan devlet aynı zamanda o bireyin manevi bütünlüğünü de korumak zorundadır. Kişinin manevi bütünlüğü özel hayatının gizliliği, mahremiyeti kişisel özellikleri, sağlık verileri gibi başkasıyla paylaşılmasını istemediği kendisine özel kalmasında menfaatinin olduğu toplumun diğer bireylerini ilgilendirmediği özellikleridir. Bu açısından baktığımızda özel nitelikli verilerin açıklanmasıdaki kamu yararı ile biryin özel yararı çatıştığında bireyin özel yararının üstün geldiği kişisel verileridir. Bu nedenlerle özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi sıkı kanuni şartlara bağlanmıştır.

Özel nitelikli kişisel veriler 6698 sayılı KVKK'da tek tek saymıştır. Verbise kayıtlı olsun yada olmasın özel nitelikli kişisel veriler bu verileri işleyen kişiler ya da kurumların sorumluluğu vardır. Özel nitelikli kişisel verileri kanunun yukarıdaki istisnaları dışında kişinin açık rızası olmaksızın ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun aradığı diğer şartları yeri getirmeksizin işlenmesi yasaktır. Bu yasağa aykırı davrananlar cezai müyeyyidelerle karşı karşıya kalabilirler.

Avukat Kâzım ÜSTÜN, İstanbul

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilgi: Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare ve yazının linki eklenmelidir.

"Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nelerdir ? 26.12.2019" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Kâzım Üstün'e aittir.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak izin alınmadan makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

İLETİŞİM FORMU

Bizimle iletişime geçmek için lütfen formu eksiksiz doldurun.

Bize Ulaşın

icon

Kartaltepe Mah. Sayfiye Sokak Buget Apt. No: 4 D: 2 Bakırköy/İSTANBUL

telefon +90 212 641 0 500
faks +90 212 641 0 500

google-harita

KONSEPT HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ